SPØRGSMÅL nr. 48 (H-0298/96) af Alex SMITH til Kommissionen. Transport af højradioaktivt affald