Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 122/1999 af 24. september 1999 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen