Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 5.7. til den 9.7.1999