SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 3615/98 af Nelly MAES til Kommissionen. Dokumenter, informationsmateriale, kontormøbler og - inventar, som bortkom ved lukningen af ECHO's "eksterne celle" i juni 1995