EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 43/1999 (1999. gada 26. marts), ar kuru groza EEZ līguma XVIII pielikumu (Drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm)