/* */

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 43/1999 af 26. marts 1999 om ændring af bilag XVIII (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen