SPØRGSMÅL nr. 58 (H-0684/96) af Anita POLLACK til Kommissionen. Vildtlevende indfangne primater