/* */

Meddelelse fra Kommissionen - Rammebestemmelser for støtte til kunstfiberindustrien