Rådets afgørelse af 13. december 1999 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Uddannelsen inden for Sygeplejeområdet