LISTE OVER PRODUCENTSAMMENSLUTNINGER OG FORENINGER AF SÅDANNE, SOM ER BLEVET GODKENDT I LØBET AF 1996