Statsstøtte - Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, til støtte C 38/99 (ex NN 26/99) - Bekendtgørelse af 8. juli 1998 om fastsættelse af støtte til landbrugsprodukter til industriel forarbejdning for produktionsåret 1997/98