KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 269/97 av den 14 februari 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B