DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 14. maj 1998 i sag T-317/94, Moritz J. Weig GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Konkurrence - EF-traktatens artikel 85, stk. 1 - begrebet aftale - påbud - bøde - bødeudmåling - begrundelse - formildende omstændigheder)