Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε, με διάταξη της 26ης Ιουνίου 1997, το Bundesgerichtshof στο πλαίσιο της εκκρεμούς ενώπιόν του διαφοράς μεταξύ Verbraucherschutzverein e.V. και Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co. (Υπόθεση C-303/97)