Kommissionens forordning (EF) nr. 2663/1999 af 16. december 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1758/1999 omhandlede licitation