Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/97 af 2. juli 1997 om fastsættelse af acontobeløbet på omkostningerne ved afsætning af visse destillater til 1998