SPØRGSMÅL nr. 11 (H-0342/96) af James PROVAN til Rådet. Gæld i udviklingslandene