ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE - Mod femte rammegrogram: nye punkter til debatten om retningslinjerne