1999/450/EF: Kommissionens Beslutning af 28. oktober 1998 om statsstøtte til den spanske virksomhed AG Tubos Europa SA (meddelt under nummer K(1998) 3438) (Kun den spanske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)