SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1164/97 af Richard HOWITT til Kommissionen. Mulig forskelsbehandling i skattespørgsmål i henhold til EU-retten