Siemens TITJUR Domstolens Dom af 19. november 1996. # Siemens AG mod Henry Nold. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesgerichtshof - Tyskland. # Selskabsret - Kapitalforhøjelse - Apportindskud - Aktionærernes fortegningsret - Ophævelse af fortegningsretten. # Sag C-42/95.