Rådets afgørelse af 24. september 1998 om udnævnelse af et medlem af Det Rådgivende Udvalg for Lægeuddannelse