BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens Forordning (EF) nr. 2350/96 af 10. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3719/88 for så vidt angår blanketterne for importlicenser