Udtalelse Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser afgav på sit 48. møde den 26. august 1997 følgende udtalelse om et foreløbigt udkast til beslutning vedrørende sag IV/M.833 - The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S