Sag C-234/99: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt af Vestre Landsret den 16. juni 1999 i sagen Niels Nygård mod Svineafgiftsfonden