1999/212/EF: Kommissionens beslutning af 18. marts 1999 om visse foranstaltninger, der skal hindre overførsel af mund- og klovesygevirus fra Algeriet, Marokko og Tunesien til Det Europæiske Fællesskabs område (meddelt under nummer K(1999) 712) (EØS-relevant tekst)