Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/98 af 4. november 1998 om indstilling af fiskeri efter hellefisk fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag