Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1748/98 af 6. august 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn_+ og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 219 af 7. august 1998)