SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 3035/96 af Peter CRAMPTON til Kommissionen. Oplægningsskemaet for den fælles fiskeripolitik - overførsel til tredjelande