Afgørelse nr. 2/2019 truffet af det fælles råd, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side, af 19. februar 2019 om vedtagelsen af forretningsordenen for tvistforebyggelse og -bilæggelse og adfærdskodeksen for voldgiftsmænd og mæglere [2019/438]