Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Socialpolitik och en stark ekonomi"