Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Socialpolitik og økonomiske resultater«