Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 101/98/KOL den 30. oktober 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen