SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1242/97 af Cristiana MUSCARDINI til Kommissionen. Reform af den fælles markedsordning