98/106/FUSP: Rådets afgørelse af 26. januar 1998 om ændring af afgørelse 94/942/FUSP om en fælles aktion vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende kontrol med udførslen af varer med dobbelt anvendelse fra Fællesskabet