/* */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om eksport af visse EKSF-og EF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik til De Europæiske Fællesskaber i perioden fra den 1. januar til den 31. december 1997 (forlængelse af gyldighedsperioden for ordningen med dobbeltkontrol)