SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1365/98 van Graham WATSON aan de Commissie. Zero Emission Research Initiative