DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 12. december 1996 i sag C-3/95, Reisebüro Broede mod Gerd Sandker (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Dortmund) (Fri udveksling af tjenesteydelser - retslig inkasso - tilladelse - EF-traktatens artikel 59)