Kommissionens forordning (EF) nr. 2754/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1772/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med læggekartofler