Sag anlagt den 18. oktober 1996 af Bernard Connolly mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag T-163/96)