Resumé af publicerede udbud, offentliggjort i Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende, der finansieres af Det Europæiske Fællesskab under Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) eller under De Europæiske Fællesskabers budget (ugen fra 2. til 6. april 1996)