/* */

Beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om det integrerede program for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og håndværksfagene (flerårigt program) (KOM(96)0329 C4-0490/96)