Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 14. september 1998 af Finanzgericht Düsseldorf i sagen Peacock AG mod Hauptzollamt Paderborn (Sag C-339/98)