Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, EF skal indtage i Associeringsrådet, der blev oprettet ved Europaaftalen underskrevet den 8 marts 1993 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side med hensyn til en forlængelse for en yderligere femårig periode i overensstemmelse med Europaaftalens artikel 64, stk. 4, litra a)