KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1049/96 af 11. juni 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager