TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) den 16. december 1999. # Acciaierie di Bolzano SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # EKSF-traktaten - Annullationssøgsmål - Statsstøtte - Beslutning om støttens traktatstridighed og dens tilbagesøgning - Støtten ikke anmeldt - Kodeks for støtte til jern- og stålindustrien - Ret til kontradiktion - Berettigede forventning - Gældende rentesats - Begrundelse. # Sag T-158/96. Acciaierie di Bolzano mod Kommissionen