MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA a), I RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2408/92 Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem moderlandet Frankrig og Guadeloupe, Guyana, Martinique og Réunion