Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1953 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach 7h, 7j oraz 7k przez statki pływające pod banderą Francji