Komisjoni määrus (EL) 2018/1953, 4. detsember 2018, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük 7.h, 7.j ja 7.k püügipiirkonnas