KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 863/97 af 14. maj 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager